Ono što se nije pojavilo u
medijima - nije se ni dogodilo!

Usluge

KOMUNIKACIJA SA MEDIJIMA

• Razvijanje odnosa sa relevantnim medijima (nacionalnim, lokalnim, regionalnim)

• Usmeravanje komunikacije na relevantne medije

• Uspostavljanje i razvijanje uređene, organizovane i profesionalne saradnje sa svim relevantnim medijima

• Pružanje usluga kontinuirane PR podrške - pisanje i distribucija saopštenja za medije, ugovaranje intervjua, tekstova i priloga u štampanim i elektronskim medijima prema usvojenom planu PR aktivnosti

• Analiza i konsalting povodom aktuelnih tema, trendova i pojava koje imaju ili mogu imati uticaja na poziciju klijenta u javnosti

• Praćenje medijskih izveštaja, analiza i arhiviranje

• Organizovanje neformalnih i formalnih sastanaka predstavnika kompanije sa urednicima odgovarajućih medija