Ono što se nije pojavilo u
medijima - nije se ni dogodilo!

Usluge

KRIZNI MENADŽMENT

• Osmišljavanje detaljnog plana komuniciranja

• Upravljanje komunikacijama u kriznim situacijama

• Usluge konsaltinga u kriznim situacijama – praćenje razvoja situacije, priprema za nastup u javnosti u kriznoj situaciji, kliping alert (24h)

• Stručna podrška i obuka menadžmenta klijenata u oblasti komunikacija u kriznim situacijama